Domů / Podmínky vrácení peněz
Kategorie
Výrobci
Podmínky doprovodů

Pro realizaci doprovodů za šumavskou divočinou je nutné získat výjimku ze základních ochranných předpisů, která přesně stanovuje podmínky vstupu, včetně termínů, průběhu tras a počtu osob ve skupině.

Z těchto důvodů je kapacita doprovodů omezená, konají se za každého počasí a jsou fyzicky značně náročné.

Odběr novinek

Podmínky vrácení peněz

Podmínky vrácení peněz

Na zakoupené vycházky se vztahují tyto storno podmínky:

- zrušení více než 30 dnů před konáním výpravy, bude vráceno 100% z uhrazené ceny
- zrušení méně než 30 dnů před konáním výpravy, uhrazený poplatek se nevrací.

Žádost o storno je nutné poslat e-mailem na adresu: isstozec@npsumava.cz. Platí datum dne doručení do elektronické pošty včetně.

Zaplacenou vycházku lze postoupit náhradníkovi.

Vstup na vlastní nebezpečí
- Vycházky za šumavskou divočinou mohou být fyzicky velmi náročné.
- Sledujte popis náročnosti u jednotlivých tras.
- Nutné vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení (i do deště), jídlo, pití, dobrou kondici!
- Jde o poznávací výlety s odborným výkladem určené pro osoby starší 14 let.
- Části vycházek jsou vedeny mimo značené trasy se zvýšeným nebezpečím pádů stromů, větví, apod.
- Každý návštěvník se účastní vycházky na vlastní nebezpečí a stvrzuje to svým podpisem před začátkem doprovodu.
Vycházka se koná za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo vycházku zrušit za extrémních povětrnostních podmínek (živelná pohroma, apod.), kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života osob, nebo z důvodu přihlášení pouze jedné osoby na vycházku (pro bezpečný pohyb v terénu je zapotřebí minimální skupina 3 osob = 2 + průvodce). Jiným důvodem zrušení termínu může být nebezpečí ohrožení předmětu ochrany přírody v dotčeném území (např. zahnízdění sokola).


V případě jakýchkoli dotazů ohledně projektu "Průvodci šumavskou divočinou" nás můžete kontaktovat:

Informační středisko Správy NPŠ Stožec - tel.: 388 335 014, e-mail: isstozec@npsumava.cz nebo tel. 731 530 282.